Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Tmi Hoiva-siivous Kastepisara (y-tunnus 1439693-1)
(Jäljempänä HS-Kastepisara)
Kannistonkaarre 7 A 33,
04260 Kerava

2. REKISTERIVASTAAVA
Tmi Hoiva-siivous Kastepisara
Minna Virtanen
0407382059

3. REKISTERIN NIMI
Yhteydenottolomake

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamista varten. 
Henkilötietoja käytetään myös markkinointia varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
- Asiakkaan nimi
- Asiakkaan sähköposti

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään yhteydenottolomakkeen kautta (www.hskastepisara.fi/yhteystiedot).

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poislukien HS-Kastepisaran lukuun toimivien palvelua ja ylläpitoa hoitaville tahoille.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. 
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksella. Tiedot ovat saatavilla ainoastaan HS-Kastepisaran henkilöstöllä. 
Tiedot säilytetään suojatussa sähköpostiarkistossa. 

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on asiakassuhteen hoitamisen vuoksi tarpeen. 

10. REKISTERÖITYJEN TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjauksesta. 
Tarkastusta varten on esitettävä kirjallinen pyyntö rekisterivastaavalle. 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos HS-Kastepisara ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.